řešení evidence zakázek a projektů
pro oblast strojírenství, dřevovýroby, stavebnictví a automobilů
řekněte si co potřebujete ...
powerDat software s.r.o.

ANALÝZY A KONZULTACE

služby
analýzy a konzultace

Informační strategie

Zanalyzujeme stav Vašich vnitropodnikových procesů a informačních toků a posoudíme jejich zpracování v dosud používaném software. Navrhneme nezbytné změny, aby Váš software dokázal plně pokrýt Vaše současné i budoucí nároky. Zpracujeme výsledný dokument pro zadání požadavků na změny ve Vašem současném informačním systému nebo dokument obsahující výčet všech vlastností, které by měl splňovat nový informační systém.

Podpora při výběru informačního systému

Jestliže jste rozhodnuti pořídit pro Vaši firmu nový moderní informační systém, rádi Vám pomůžeme s jeho výběrem. Nemusíte zatěžovat jednáním Vaše zaměstnance, kteří jsou odborníky v oblasti na níž je jejich pozice zaměřena, avšak zpravidla nemají zkušenosti s výběrem a posuzováním informačních systémů. Odborníci v naší firmě a ve Vašem pověření mohou sami vést či Vám pomáhat při výběrovém řízení na nový informační systém. Společně s vámi vytvoříme poptávkový dokument, zkontaktujeme Vámi nebo námi vytipované výrobce se žádostí o nabídku, pomůžeme Vám porozumět nabídkám v celé šíři, odhalíme skryté náklady, pomůžeme Vám vyhodnotit nabídky výrobců a doporučíme nejlepší variantu. Ušetříme Váš čas a Vy poté shlédnete jen prezentace cílené na konkrétní potřeby Vaší firmy a to jen těch systémů, které jsou pro Vás potenciálně vhodné.

Předimplementační studie

Máte-li vážnější zájem o dodávku informačního systému či jiné aplikace, pomůžeme Vám důkladně prověřit jeho vlastnosti a posoudit, zda opravdu vyhovuje Vašim současným či budoucím potřebám. Tento dokument je vhodné zpracovat v předprodejní etapě výběru Vašeho nového informačního systému. Předimplementační studie Vám pomůže ke kvalifikovanému rozhodnutí, zda konkrétní informační systém či aplikaci zakoupíte.

Podpora při zavádění informačního systému

Dohlédneme na kvalitu implementace Vašeho nového informačního systému. Povedeme jednání s dodavatelem Vašeho nového informačního systému a zajistíme projektové vedení jeho implementace.

Podpora při provozu informačního systému

Naši konzultanti mají několikaleté praktické zkušenosti s implementacemi a provozem předních informačních systémů. Nemáte-li ve firmě k dispozici zaměstnance, který by se této oblasti mohl věnovat, můžete využít našich služeb. Zajistíme správu Vašeho informačního systému, odbornou podporu Vašich uživatelů, zpracujeme nové tiskové výstupy či nástroje pro vyhodnocování informací z Vašeho informačního systému, nebo navrhneme jeho vhodné úpravy a konfigurace, které zlepší Vaše pracovní postupy či informační toky. Povedeme jednání s dodavatelem Vašeho informačního systému o jeho úpravách, údržbě či případných nedostatcích. Zajistíme či provedeme školení Vašich uživatelů, zaměřené na potřeby Vaši společnosti.