řešení evidence zakázek a projektů
pro oblast strojírenství, dřevovýroby, stavebnictví a automobilů
řekněte si co potřebujete ...
powerDat software s.r.o.

Popis modulů businessManager 3000

businessManager 3000
moduly
Výrobní zakázkavýrobní zakázka
Servisní zakázkaservisní zakázka
Stavební zakázkastavební zakázka
CRMCRM
Skladové hospodářstvískladové hospodářství
Personalistikapersonalistika
Marketingmarketing
Evidence majetkuevidence majetku
Financefinance
Dopravadoprava

Výrobní zakázka (strojírenství, dřevovýroba)

Výrobní zakázka Vedení projektů a evidence zakázek od fáze poptávky zákazníka až po konečnou fakturaci s následným vyhodnocením nákladů a výnosů zakázek, strojů, výrobků. Pomocí údajů z on-line terminálů s technologií čárových kódů pro odvádění práce a použitím terminálu docházky lze aktuálně vyhodnocovat stav zakázek, efektivnost a vytížení zaměstnanců, strojů, týmů případně dílen.

Zpracování výrobních projektů

 • Správa zákazníků (sběr marketingových údajů o zákaznících)
 • Správa projektů (vazba na poptávky, kalkulace, kalkulační sestavy, nabídky, objednávky, zakázky, výrobní příkazy, faktury, externí dokumentaci)
 • Tvorba kalkulací a kalkulačních sestav s následným generováním výrobních příkazů
 • Plánování výroby na základě vytížeností kapacit zaměstnanců, strojů, pracovních týmů nebo dílen
 • Kontrola realizace všech plánovaných výdejů na projekt
 • Možnost dynamického navázaní externích dokumentů a jejich správa
 • Výrobní zakázky

 • Přehledné sledování stavu výrobních zakázek
 • Porovnání kalkulovaného a skutečného času odvedených prací či spotřebovaného materiálu
 • Možnost rezervace materiálů na skladě
 • Možnost vytvoření objednávek na dodavatele chybějícího materiálů na skladě
 • Kontrola překročení ceny zakázky
 • Sledování průběhu výroby (vytváření výdejek materiálů, přiřazování pracovníků příslušným operacím, evidence skutečných časů ( strávených na jednotlivých operacích, možnost porovnávání plánovaných nákladů na realizaci zakázky a nákladů reálných)
 • Výrobní příkazy

 • Generovaní, evidence a tisk výrobních příkazů s čárovým kodem
 • Číselník operací použitelný v kalkulacích ve vazbě na skutečně odváděné práce, možnost využití normování
 • Sledování průběhu výroby (přehled uskutečněných výdejů materiálu a odvedených prací)
 • Evidence skutečných časů strávených na jednotlivých operacích
 • Možnost využití čteček čárových kódů pro on-line odvádění prací ve výrobě (informace kdo, jakou operaci, na jakém stroji, pro který výrobní příkaz, kdy a jak dlouho provádí)
 • Evidence použitého materiálu ve výrobě
 • Možnost využití čteček čárových kódů pro vytváření výdejek materiálu (informace kdo, co, v jaké hodnotě a množství, pro který výrobní příkaz a kdy spotřeboval)
 • Evidence CNC programů a jejich promítnutí do výrobních nákladů
 • Zahrnutí mimofiremních kooperací do ceny zakázky
 • Vyhodnocování zakázek/projektů

 • Vyhodnocení fakturované a kalkulované ceny projektu
 • Porovnání plánovaných nákladů na realizaci projektu a nákladů reálných
 • Přehled o vytíženosti jednotlivých pracovníků, strojů, týmů a dílen na zakázce
 • Vyhodnocení efektivity pracovníka ve výrobě s ohledem na evidenci docházky
 • Servisní zakázka (automobily)

  Výrobní zakázka Evidence objednávek, zakázek, servisních úkolek, vozidel, objednávková kniha, servisní plán, kusovník závad, svolávací akce, normy, číselník značek, typů a verzí vozidel.
  Modul servisní zakázka pokrývá jak činnosti probíhající v autoservisu, příjem, zpracování a ukončení zakázky, tak i zajišťování náhradních dílů na plánované zakázky. Dále pak činnosti autobazaru (evidenci ojetých vozidel), autosalonu (prodej nových vozů) a pneuservisu.

  Příprava dat pro zpracování servisní zakázky

 • Správa zákazníků (sběr marketingových údajů o zákaznících)
 • Správa opravovaných vozidel (přesná definice příslušné značky s datem jeho výroby, sledování dlouhodobé historie týkající se vozidla, sledování parametrů vozidla důležitých z hlediska predikce dalších oprav, dlouhodobá evidence všech prováděných testů a diagnostik
 • Správa náhradních dílů (podpora tvorby "balíčků" náhradních dílů a služeb, podpora tvorby vlastního katalogu náhradních dílů, výběr náhradních dílů na základě "VIN" vozidla, přímá vazba "katalogu náhradních dílů" na sklad náhradních dílů)
 • Příprava "Zakázkového listu"

 • Klasifikace jednotlivých oprav (garanční, běžná, apod.)
 • Podpora svolávacích akcí
 • Stanovení ceny na základě odborného odhadu, "Katalogu náhradních dílů" a "normohodin" navázaných k těmto dílům a "hodinové sazby" příslušného autoservisu
 • Předkalkulace zakázky s možností stanovení předpokládaného výnosu na základě ceníkových údajů
 • Možnost automatické rezervace a objednání náhradních dílů na plánovanou zakázku
 • Příprava "Pracovního listu" a zajišťování náhradních dílů

 • Přehled o vytíženosti jednotlivých mechaniků
 • Definice mechanika odpovědného za zpracování zakázky
 • Sledování průběhu opravy (vytváření výdejek náhradních dílů, přiřazování mechaniků příslušným operacím, kontrola překročení limitní ceny zakázky, evidence skutečných časů strávených na jednotlivých operacích, průběžné doplňování operací i náhradních dílů na zakázku, možnost porovnávání plánovaných nákladů na realizaci zakázky a nákladů reálných
 • Ukončení zakázky

 • Kontrola realizace všech plánovaných výdejů na zakázku, zahrnutí kooperací do ceny zakázky
 • Možnost fakturace dle specifikovaných "typů" oprav a způsobu jejich realizace a "likvidace" (běžná oprava, garanční oprava, vnitrofakturce, fakturace na pojišťovnu)
 • Vyhodnocování zakázek

 • Vytváření podkladů pro "garanční řízení" s dodavateli náhradních dílů
 • Ekonomické parametry dosahované na jednotlivých zakázkách
 • Vyhodnocování jednotlivých činností
 • Vyhodnocování jednotlivých mechaniků
 • autoBazar

  Podpora činnosti probíhající při nákupu a prodeji ojetých vozidel.

  Příprava základních dat pro zpracování obchodního případu

 • Správa vozidel (evidence o reálném technickém stavu a parametrech vozidla, definice značky, barvy, data výroby, informace o repasi vozu atp.), možnost propojení se skladovým hospodářstvím
 • Správa smluv (evidence kupních, prodejních a komisních smluv. Výkup ojetých vozů příprava "Kupní smlouvy"
 • Evidence dat o vykupovaném vozidle (stav vozidla, km, závady atd.)
 • Uvedení nákupní ceny
 • Komisní prodej, příprava "Komisní smlouvy"

 • Zadávání dat o vozidle (stav vozidla, km, závady atd.)
 • Uvedení ceny dle dohody s majitelem vozidla
 • Evidence časového období pro zprostředkování služby případné doúčtování ceny
 • Prodej ojetých vozů, příprava "Prodejní smlouvy"

 • Zadávání dat o vozidle (stav vozidla, km, závady atd.)
 • Uvedení prodejní ceny
 • autoSalon

  Podpora činnosti probíhající při prodeji nových vozů. Tento modul zajišťuje přípravu nabídky vozů jednotlivým zákazníkům, evidenci veškeré komunikace se zákazníkem, následné objednání vozu od výrobce, jeho příjem na sklad nových vozů, přípravu pro zákazníka a konečný prodej zákazníkovi.

  Příprava základních dat pro tvorbu zpracování obchodního případu

 • Správa ceníků (ceník modelů, ceník výbav, ceník potahů)
 • Správa doplňků (vazba na sklad doplňků, možnost zadání "neskladových" doplňků)
 • Příprava "Nabídky"

 • Kalkulace ceny na základě ceníků
 • Evidence požadavků na zajištění leasingu, zákonného a havarijního pojištění, zajištění registrace
 • Příprava "Objednávky vozu"

 • Objednávání vozů na sklad
 • Možnost objednání kooperací
 • Možnost rezervace doplňků
 • Příjem vozu na sklad

 • Zadání jednotlivých složek ceny v nákupních cenách, příp. prodejních cenách
 • Naskladnění vozidla na sklad nových vozů
 • Repase a montáž doplňků

 • Možnost přímého zadání požadovaných prací a dílů na zakázku
 • Vytvoření servisní zakázky na repasi nebo na montáž doplňků
 • Předání vozu zákazníkovi a fakturace

 • Možnost zadávání slev zvlášť na "dodaný vůz" a na doplňky
 • Vyhodnocování zakázek

 • Ekonomické parametry dosahované na jednotlivých zakázkách
 • Vyhodnocování jednotlivých činností, prodejců
 • pneuServis

  Pokrytí činnosti probíhající v pneuservisu, příjem, zpracování a ukončení zakázky, zajišťování pneu na plánované zakázky. Dále pak evidenci uskladnění pneu.

  Příprava objednání zákazníka

 • Sledování vytíženosti dílny
 • Správa objednávek zákazníků
 • Příprava dat pro zpracování zakázky

 • Správa evidence uskladněných pneumatik a disků (protektory, hloubky dezénů apod.)
 • Možnost objednávky a rezervace zboží
 • Správa databáze pneumatik, duší, protektorů a disků

  Příprava "Ukončení zakázky"

 • Sledování servisních úkonů pracovníka
 • Kontrola realizace všech plánovaných výdejů na zakázku, zahrnutí "kooperací" do ceny zakázky
 • autoPůjčovna

  Podpora činností probíhající při půjčování vozidel. Tento modul zajišťuje evidenci vozidel, organizací, kontaktních osob či nájemních smluv a dále pak samotný proces půjčování vozidel.

  Příprava základních dat pro tvorbu zpracování nájemní smlouvy

 • Správa půjčovaných vozidel (evidence dat o vozidle, umístění vozidla, evidence o reálném stavu a parametrech vozidla, sledování změn a závad na vozidle)
 • Správa smluv (evidence nájemních smluv)
 • Půjčení vozidla vytvoření "Nájemní smlouvy"

 • Online zadávání základních dat o zákazníkovi a jejich volitelný přenos do databáze zákazníků
 • Přenos dat o půjčovaném automobilu z databáze (stav vozidla, km, závady atd.)
 • Kalkulace ceny na základě typu vozidla a délky doby zapůjčení
 • Vystavení "Protokolu o vrácení vozidla"

 • Provedení kontroly a zaznamenání případných závad a poškození (vazba na autoservis)
 • Záznam o termínu vrácení vozidla případně následné doúčtování ceny
 • Evidence o stavu vozidla, PHM, ujeté kilometry, případně následné doúčtování nesrovnalostí
 • Stavební zakázka (stavebnictví)

  Stavební zakázka Vedení projektů a evidence zakázek od fáze poptávky zákazníka až po konečnou fakturaci s následným vyhodnocením...

  Zpracování stavebních projektů

  CRM

  CRM Evidence obchodních kontaktů: kompletní přehled o zákaznících včetně jejich kontaktů, prohlížení a správa jejich aktivit, komunikací, nabídek, objednávek, faktur, kreditních limitů a platební historie.

  Adresář obchodních partnerů

 • Adresy a kontaktní údaje organizací včetně jejich obchodních údajů (IČ, DIČ, spisová značka)
 • Expozitury organizací – možnost zadání adres poboček obchodního partnera, jeho fakturační adresy, doručovací adresy či korespondenční adresy
 • K dispozici jsou předem naplněné číselníky zemí nebo českých a slovenských měst včetně PSČ
 • Bankovní spojení – možnost zadat neomezený počet bankovních účtů obchodního partnera, k dispozici je podpůrný číselník tuzemských bankovních ústavů
 • Interaktivní vyhledávání informací o organizaci ve webových aplikacích ARES, JUSTICE.CZ, MAPY.CENTRUM, insolvenční rejstřík
 • Možnost zařazování obchodních partnerů do definovatelných skupin (např. dodavatelé, odběratelé) či dle jejich zaměření
 • Zaevidování smluvených obchodních podmínek obchodního partnera (např. preferovaný či povolený způsob plateb, obvyklá splatnost faktur, limity fakturace, slevy aj.)
 • Telefonní seznam a kontakty

 • Ke každému obchodnímu partnerovi lze evidovat informace o kontaktních osobách
 • Při zakládání karet obchodních partnerů či kontaktních osob se také automaticky aktualizuje telefonní seznam
 • Kontrola duplicity telefonních čísel
 • Možnost sledování dékly hovorů
 • Sledování aktivit vůči obchodním partnerům

 • K jednotlivým kontaktním osobám, příp. obchodním partnerům lze sledovat obchodní aktivity jako jsou schůzka, telefon, vyřízení objednávky atd.
 • Velmi praktické zobrazování plánovaných aktivit v termínovém kalendáři
 • Základní číselníky systému

 • Středisko, Zakázka, Činnosti, Uživatelem definovaná skupina jako nákladové hledisko pro vyhodnocování
 • Číselníky jsou k dispozici napříč celým systémem a lze je použít ve všech modulech pro vlastní členění a vyhodnocování
 • Skladové hospodářství

  Skladové hospodářství Zpracování veškeré činnosti spojené se skladovou evidencí. V systému je možno vést neomezený počet skladů. Metoda ocenění skladových zásob je volitelná dle potřeb konkrétního zákazníka. Sklad je provázán se všemi ostatními moduly systému a proto lze interaktivně používat potřebnou skladovou evidenci při řešení nabídek, objednávek, faktur, agendě pokladny a také při operacích ve výrobě. Také při skladové evidenci podporuje systém businessManager 3000 aktivní interface s čtečkami čárových kódů. Dále pak on-line komunikaci s datovými terminály CIPHER LAB.

  Kmenové karty

 • Evidence všech produktů a služeb, se kterými firma při své činnosti přichází do styku ( zboží, materiál, vlastní výrobky, obaly, služby, výkony, poplatky atd.)
 • Karty je možno zařazovat do libovolně definovatelných skupin
 • Ke skladové kartě lze připojit soubor s fotografií
 • Identifikace zboží čárovým kódem
 • Řešení pro skládání kusovníků a kompletů
 • Systém umožňuje nastavení a hlídání maximálního a minimálního stavu zásoby, automatické vystavení objednávky na podlimitní zásoby
 • Evidence výrobních čísel, šarží
 • Nástroj pro provedení záměn skladových karet
 • Přepočet měrných jednotek
 • Skladové operace

 • Skladové příjemky, výdejky, převodky
 • Možnost automatického vytvoření skladových dokladů z podkladových dokladů marketingu
 • Možnosti automatického generování návazných faktur ze skladu
 • Evidence a rozpouštění oceňovacích odchylek, dodatečné doceňování skladových dokladů
 • Podpora pro provádění inventur skladu, automatické generování dokladů ke zjištěným rozdílům
 • Možnost využití čteček čárových kódů pro vytváření skladových dokladů a provádění inventur
 • Ostatní

 • Sledování umístění zásob podle lokalit
 • Možnost provedení rezervace zboží na skladě
 • Evidence zápůjček materiálu
 • Přehledová sestava se stavem skladu s doplňujícími informacemi o poptávaném, objednaném, zapůjčeném a rezervovaném zboží
 • Personalistika

  Personalistika Personální evidence pracovníků Vaší firmy, zpracování docházkové agendy, plánování a využití pracovního fondu.

  Karty zaměstnanců

 • Veškeré informace o pracovníkovi a jeho pracovním zařazení
 • Evidence vozidel či zařízení svěřených danému pracovníkovi
 • Historie pracovního zařazení zaměstnance (funkce, nákladové středisko)
 • Přiřazení mzdového a strojního tarifu pro oceňování výrobních operací
 • Začlenění pracovníka do výrobního týmu pro účely plánování výrobních kapacit
 • Plánování práce

 • Vedení pracovních např. administrativních úkolů a vykazování práce na jejich provedení
 • Rekapitulace prací odvedených na úkolech, fakturace těchto prací, přehled využití pracovního fondu na úkolech
 • Plánování výrobních kapacit v návaznosti na výrobní zakázky
 • Přehled o vytíženosti jednotlivých pracovníků
 • Docházka

 • Využití docházkových terminálů pro sledování pracovní doby zaměstnanců
 • Plán a schvalování nepřítomností pracovníka a velmi praktické zobrazování v termínovém kalendáři (dovolená, lékař, nemoc, školení)
 • Vyhodnocení docházky a výkonnosti pracovníka s ohledem na jeho práci na úkolech či ve výrobě
 • Předzpracování mezd

 • Číselník mzdových složek
 • Získání podkladů pro zpracování mezd ze záznamů docházky
 • Možnost exportů dat pro zpracování v programech určených pro výpočet mezd
 • Vzdělávání

 • Plánování akcí a školení zaměstnanců
 • Promítnutí školení zaměstnance do plánu nepřítomností a plánu výrobních kapacit
 • Marketing

  Marketing Evidence a řízení obchodních aktivit je úzce svázána s ostatními moduly systému.

  Poptávky

 • Zaregistrování přijatých poptávek s možností prohlídnutí stavu skladových zásob, které jsou pro dodávku v daném okamžiku k dispozici
 • Zpracování a tisk vydaných poptávek
 • Promítnutí informace o poptávaném zboží v přehledu skladových zásob
 • Nabídky

 • Zaregistrování přijatých nabídek
 • Zpracování a tisk vydaných nabídek s možností náhledu na stav skladových zásob, které jsou pro dodávku v daném okamžiku k dispozici
 • Možnost vytváření nabídek přímo z kalkulace projektu
 • Objednávky

 • Zaregistrování přijatých objednávek s možností náhledu na stav skladových zásob, které jsou pro dodávku v daném okamžiku k dispozici
 • Sledování stavu objednávky a počtu dodaného množství
 • Zpracování a tisk vydaných objednávek
 • Promítnutí informace o objednaném zboží v přehledu skladových zásob
 • Smlouvy

 • Evidence smluv s možností dynamického navázání externích dokumentů
 • Cenotvorba

 • Možnost vytváření ceníků s definovanou platností pro konkrétní zákazníky, skupiny zákazníků
 • Definice cenových hladin odvozené dle odebraného množství či hodnoty dodávek
 • Evidence majetku

  Evidence majetku Evidence majetku umožňuje mimo evidování majetku, sledovat revize a kalibraci nástrojů, dále pak servisní plán údržby strojů.

  Údaje o majetku

 • Běžné informace o majetku, typ majetku, rozměry, záruka, údaje pro revize či kalibrace, fotografie majetku
 • Možnost skládání sestav
 • Lokalizace

 • Historie přidělení majetku odpovědným pracovníkům
 • Historie umístění majetku podle lokalit (např. nástroje ve výrobě)
 • Plán údržby majetku

 • Možnost evidence a plánování kontrol jako jsou revize přístrojů či kalibrace měřidel
 • Plán odstávek strojů
 • Finance

  Finance Zpracování faktur a plateb v návaznosti na ostatní moduly. Tato administrativa může být velmi rozsáhlá a proto je v programu optimalizována tak, aby bylo možno doklady jednoduše vystavovat v co největší míře automaticky z podkladových dokladů.

  Faktury vydané

 • Úspora času díky možnosti automatické fakturace ze zakázky či podkladových dokladů (objednávka, nabídka, výdejka)
 • Číselník fakturačních položek pro opakovanou fakturaci
 • Zpracování, zdaňování a párování zálohových faktur
 • Možnost uložení a odeslání faktur v elektronické podobě
 • Evidence a úhrady ostatních pohledávek
 • Faktury přijaté

 • Možnosti automatického vytvoření faktury ze skladu či dokladů marketingu
 • Evidence a úhrady ostatních závazků
 • Pokladní agenda

 • Možnost automatického vytvoření prodejních dokladů pro přímý prodej ze skladu či z podkladových dokladů marketingu
 • Funkcionality pro vytváření pokladních dokladů s úhradami přijatých a vydaných faktur v hotovosti
 • Pokladní kniha
 • Bankovní účty

 • Evidence bankovních výpisů
 • Zpracování platebních příkazů, funkcionality pro přehledný výběr závazků
 • Automatické párování úhrad s fakturami
 • Elektronické bankovnictví s předními tuzemskými bankovními ústavy
 • Ostatní možnosti modulu

 • Interní doklady pro evidenci mimořádných nákladových či výnosových dokladů
 • U všech typů dokladů lze použít ocenění v cizí měně včetně automatického přepočtu v tuzemské měně
 • Možnost zadávání kurzovního lístku nebo jeho importu ze webových stránek ČNB, při oceňování dokladů přepočet dle historie denních kurzů
 • Tiskové sestavy pro podklad k zaúčtování
 • Možnost exportů dat pro zpracování v programech určených pro vedení účetnictví
 • Sledování nákladů a výnosů v členění na střediska, činnosti a projekty
 • Doprava

  Finance Evidence úkonu související s dopravními prostředky, jejich provozem a údržbou.

  Karty vozidel

 • Technický stav vozidla
 • Ekonomika provozu vozidel
 • Provoz vozidel

 • Servisní kniha vozidla
 • Sledování servisních nákladů vozidla
 • Hlídání servisních prohlídek, technických kontrol, emisí atd.
 • Přehled o čerpání PHM s možností vyhodnocení spotřeby pohonných hmot
 • Evidence pojistných událostí
 • Kniha jízd

 • Kniha jízd - snadné vedení s vazbou na zakázky
 • Možnost definovat obvyklé trasy a jejich použití v knize jízd