řešení evidence zakázek a projektů
pro oblast strojírenství, dřevovýroby, stavebnictví a automobilů
řekněte si co potřebujete ...
powerDat software s.r.o.

SYSTÉM ŘEŠENÍ ZAKÁZEK

businessManager 3000
základní informace

Systém businessManager 3000 je specializovaný systém na konkrétní požadavky zákazníka. Zaměření tohoto systému je na zpracování a vyhodnocování výrobních zakázek v oblasti strojírenství a dřevovýroby,servisních zakázek v oblasti automobilů a stavebních zakázek v oblasti stavebnictví. Tento systém lze díky jeho modularitě použít i v jiných oblastech. Systém businessManager 3000 umožňuje zpracování dat z operačních terminálů na principu snímání čárových kódů a použít k následnému vyhodnocování. Dále pak systém businessManager 3000 umožňuje sledování příchodů a odchodů pomocí docházkových terminálů.

Systém businessManager 3000 je vhodný pro použití na počítačových sítích o 5 až 50 stanicích, ale lze je použít i na jednom PC. Je hardwarově nenáročný a odpovídá dnešním požadavkům technického vybavení. Díky otevřenosti systému jej lze snadno rozšiřovat a modifikovat podle aktuálních potřeb podniku. Intuitivnost ovládání poskytují uživatelský komfort a velmi rychlé zaškolení obsluhy. K dispozici je podrobná dokumentace v elektronické podobě.

Bezpečnost operací je zajištěna systémem automatického auditovaní záznamů. Neoprávněnému úniku dat lze zabránit hierarchických systémem přístupových práv a hesel uživatelů. Zálohování a archivace veškerých dat je řešena centrálně pomocí SQL serveru. Datové výstupy lze ze systému exportovat ve standardních formátech (HTML, PDF, XLS...) a využívat je pro případné další zpracování např. v aplikacích MS Office. Takto lze snadno rozšiřovat možnosti systému a následně zhodnocovat data pro další účely. Otevřenost aplikace umožňuje její další rozšiřování o specializované nebo individuálně zakázkově vyvinuté moduly. Systém je podporován od fáze instalace až po rutinní používání systému. Pořádána jsou školení obsluhy, pro uživatele je připraven hot-line telefonický, e-mail i možnost osobních konzultací. Cílem společnosti powerDat software s.r.o je umožnit středním a menším firmám, různého zaměření využívat informační software speciálního projektového řešení na míru bez časově náročné implementace. Díky modularitě systému jen těžko lze nalézt levnější a efektivnější řešení vašich potřeb v oblasti speciálních řešení. Legislativní a další změny se do systému promítají po instalacích "patch", který firma powerDat software s.r.o. průběžně vydává. Systém businessManager 3000 je určený pro operační systémy Windows 10, (případně Windows 8/8.1, Windows 7) a Windows Server 2012 R2 (případně Windows Server 2008 R2).

Proces implementace

Implementace systému businessManager 3000 probíhá v následujících krocích:

  • předvedení systému (prezentace)
  • analýza procesů
  • podpis smlouvy
  • instalace systému (do 14 dnů od podpisu smlouvy)
  • nastavení systému, základní školení uživatelů
  • zkušební provoz za podpory konzultanta
  • souběžný provoz se stávající evidenci
  • přechod na systém businessManager 3000